<%@ Language=JavaScript %> Kwwbezpiecznegminyplus

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE GMINY PLUS

 

Wybory samorządowe 21.10.2018r.

  

                        Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego  :  Cezary Jaskólski

                                                      82-522 Wiśliny 5, gmina Sadlinki
 

                        Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego : Ilona Brzeska

                                                          82-522 Wiśliny 5, gmina Sadlinki

  

Skrót nazwy komitetu wyborczego:

KWW BEZPIECZNE GMINY PLUS 

 

Siedziba Komitetu Wyborczego 

82-500 Kwidzyn, ulica Owcza 7

  

Obszar na którym komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych 

województwo pomorskie

  

 

 Rejestr wpłat                                                Rejestr kredytów

„Brak wpisów w rejestrze wpłat.”                          „Brak wpisów w rejestrze kredytów”